طلافروشی یاسین ۲


دسته بندی شغلی :

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05144222133


موبایل :

09120212360


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار,خیابان بیهق ,بیهق ۳۱ طلافروشی یاسین۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

9الی۱۴ ۱۷الی۲۱


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

خرم پور ,میرزایی