خشکشویی و سفیدشویی رضا


دسته بندی شغلی :

خشکشویی و لباسشویی

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05138790518


موبایل :

۰۵۱۳۸۷۹۰۵۱۸


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - داخل پیروزی ۱۰ (زکریا جنوبی ) - خشکشویی رضا


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا۱۳:۳۰ و ۱۵ تا ۲۱:۳۰


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

آقای بیک