آبغوره گیری رحیمی


دسته بندی شغلی :

آبمیوه وبستنی وفالوده

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

051552448040


موبایل :

۰۹۰۱۰۴۴۴۶۸۴


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - کاشمر - کاشمر ۱۷شهریور ، شهید ترابی ، نبش شهید ترابی ۳


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا ۱۳ و ۱۷تا۲۱ جمعه تعطیل


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

آقای رحیمی