فروشگاه عطارباشی


دسته بندی شغلی :

رنگ ، میخ ، قفل ولولا

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05138920016


موبایل :

09151106112


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد بلوار معلم جنب معلم 43


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

جمال عطارباشی