شرکت مهندسی پیشرو خراسان


دسته بندی شغلی :

نمایندگی شرکتها و کارخانجات

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05137633710


موبایل :

09153138677


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - استان خراسان رضوی-مشهد-بین آزادی 117و 119-روبروی بزرگراه میثاق-شرکت مهندسی پیشرو خراسان


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

رضا اسماعیل پور