آموزشگاه دخترانه طراحی پوشاک


دسته بندی شغلی :

آموزشگاههای خیاطی

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05137318866


موبایل :

09155061767


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد مطهری شمالی 51


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

ناهید تقی زاده