ايزوگام رضايي


دسته بندی شغلی :

عایق های رطوبتی ساختمان

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

٠٥١٣٧٦٦١٧٩٠


موبایل :

٠٩١٥٥٠٩١١٥٩


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد- ميدان امام حسين -نبش چراغچي ٣ - قطعه دوم - صنعت بام شرق (رضايي)


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

علي رضايي