كيان ميز


دسته بندی شغلی :

درودگران ، مبل سازان و کمد سازان

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

٠٧١٧٧٢٣٣٢٠


موبایل :

٠٩١٧٢٥٠٥٠٣٥


وبسایت :


آدرس :

فارس - شیراز - شيراز شهرك صنعتي


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

سعيد عليايي فر