ساینا سیستم طوس


دسته بندی شغلی :

فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05137629465


موبایل :

09155253450


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار شهید فرامرز عباسی نبش بهاران 1


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

یونس سلطانی