چاپ ظروف


دسته بندی شغلی :

کانونهای تبلیغات

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

09153770180


موبایل :

09153770180


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد بلوار توس


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

امیر محمدی