پرین پرواز توس


دسته بندی شغلی :

مسافرت هوایی وگردشگری

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05138674342


موبایل :

09156200847-09156538419


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد-بلوار معلم -معلم 65


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

زینب یغمائی