رستوران اکبرجوجه گلستان


دسته بندی شغلی :

چلوکبابی آشپزخانه و رستوران

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

۰۵۱۳۴۳۷۲۴۳۶


موبایل :

09022079797


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - جاده شاندیز نبش ویرانی ۱۳


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

ایمان بهزادفر