گروه تولیدی برادران باشتنی


دسته بندی شغلی :

ماشین ساز وفلز تراش

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید

شماره موبایل :

شماره تلفن :


تلفن :

05144446338


موبایل :

09155718113-09350516338


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار حاشیه بلوار صنعت


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

حسن باشتنی