دانا سوله (برشکاری یعقوبی)


دسته بندی شغلی :

اطلاعات تماس

روی شماره مورد نظر جهت شماره گیری کلیک کنید


تلفن :

۵۵۲۲۲۷۲۲۰۵۱


موبایل :

۰۹۱۵۵۳۱۳۴۸۸-۰۹۱۵۳۳۳۸۵۴۵-۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۷


وبسایت :

www.DanaSooleh.com


آدرس :

خراسان رضوی - کاشمر - کیلومتر یک بزرگراه شهید مدرس


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

7


امتیاز به این واحد :    


مدیریت :

یعقوبی